دانلود کتاب شعله طور از عبدالحسین زرین کوب

کتاب شعله طور

 

((عبدالحسین زرین کوب ))

 

خلاصه کتاب :

 

در این کتاب زندگی و اندیشه های حسین بن منصور حلاج

در غالب نثر ادبی و داستانی روایت شده است

و نیز به اشعار حلاج نیز پرداخته شده است  

حلاج این روایت حلاج تاریخ است

 

((در صورت نیتی صاحب اثر این مطلب حذف خواهد شد ))